Golvvård - Regelmässig städning - Flyttstäd - Storstädning - Trappstädning - Hushållsnära Tjänster - Byggstädning - Fönsterputsning - Personaluthyrning

Miljö & Kvalitet

Vi har utarbetat en handlingsplan för att möjliggöra minsta möjliga miljöpåverkan och högsta möjliga kvalitet på utförda arbeten och tjänster. Vårt miljö- och kvalitetsarbete pågår ständigt och omfattar alla delar av verksamheten.

Miljöpolicy

Miljöpolicy

För att bidra till en hållbar miljöutveckling skall Preventas tjänster utföras med minsta möjliga påverkan på miljön vad gäller utnyttjande av resurser samt val av material och förbrukningsmaterial med miljöanpassade kemikalier.

Miljöarbetet innefattar:

Material och redskap

Preventa använder produkter som är miljömärkta med Svanen, Bra miljöval eller motsvarande. Kraven för miljömärkning skärps successivt. Vi försöker även i största möjliga mån använda oss av redskap och maskiner med vedertagna miljömärkningar och som är återvinningsbara t.ex. mikrofiberdukar.

Kvalitet

Kvalitetspolicy

I Preventas policy ingår ett genomarbetat kvalitetskoncept med heltäckande instruktioner och förhållningssätt.

Kvalitetsarbetet innefattar: